De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds komt voort uit het meer dan 400 jaar oude Elisabeth’s of Groote Gasthuis in Haarlem, het voormalige gemeentelijk ziekenhuis.

Beheer kunstcollectie

De Stichting is opgericht met het doel de kunstcollectie van het ziekenhuis en het vermogen dat aan de kunstcollectie is gerelateerd te beheren. Een deel van de collectie waaronder het schilderij van de regenten van de hand van Frans Hals uit 1641 is geschonken aan het Frans Hals Museum. Het bestuur van de Stichting bestaat uit regenten van de gemeente Haarlem en van het huidige Spaarne Gasthuis, de rechtsopvolger van het oude ziekenhuis.

Prijs

De Stichting heeft mede tot doel het bevorderen van bijzondere prestaties op het gebied van gezondheidszorg en cultuur. Hiertoe stelt de Stichting driejaarlijks de Elisabeth van Thüringenprijs beschikbaar. De prijs wordt uitgereikt rondom de verjaardag van de stad Haarlem en de sterfdag van de heilige Elisabeth van Thüringen in november. Voor meer informatie over de achtergrond van de prijs, lees hier verder De prijs

Elisabeth van Thüringen

Elisabeth van Thüringen of Elisabeth van Hongarije (Sárospatak, 7 juli 1207 – Marburg, 17 november 1231), landgravin van Thüringen, is een populaire heilige. Vanwege haar daden op charitatief gebied dragen veel ziekenhuizen haar naam, waaronder ook het eeuwenoude Elisabeth’s Gasthuis, het huidige Spaarne Gasthuis.

De stichting in 2017

Doelstellingen Stichting Elisabeth van Thüringenfonds
Jaarrekening Stichting Elisabeth van Thuringen 2017
Jaarverslag Stichting Elisabeth van Thuringenfonds 2017
Collectierapport Stichting Elisabeth van Thuringenfonds 2017

Het stichtingsbestuur

Dr. N. (Niels) Schut
voorzitter | internist-nefroloog in het Spaarne Gasthuis
Dr. P.W.C. (Peter) van Barneveld
penningmeester | oud-bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis
M.T. (Marie-Thérèse) Meijs
secretaris | wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van de gemeente Haarlem

Drs. A.E. (Angelique) Beerenhout
projectleider & ambtelijk secretaris | communicatieadviseur Spaarne Gasthuis

J. (Jacob) de Koningh
ambtelijk penningmeester | financieel administrateur Spaarne Gasthuis

M.T. (Marie-Thérèse) Dijkman
expositiemaker | beeldend kunstenaar