• website_Vrij Geestig foto 3 - communicatie ZINN
  • website_Vrij Geestig foto 2 - communicatie ZINN
  • website_Vrij Geestig foto 1 - communicatie ZINN

Vrij Geestig – Harmut Wilkening

Het monumentale portret van de Franse filosoof Michel Foucault is direct geïnspireerd op de architectuur van De Burcht in Hoogezand. Gesteld wordt dat de binnenruimte van deze woonzorglocatie overeenkomsten vertoont met een bibliotheek. De plattegrond van De Burcht wordt vergeleken met geordende rijen boekenkasten met talrijke boeken. Zo gezien is De Burcht met haar bewoners net als een bibliotheek met haar boeken een omsloten universum waar een grote rijkdom aan kennis en levenswijsheid is opgeslagen. De link naar Michel Foucault wordt op diverse manieren gelegd.

• In het boek De verbeelding van de bibliotheek bespreekt Foucault een boek dat tot stand is gekomen door uitsluitend gebruik te maken van uiteenlopende literatuurbronnen uit de bibliotheek. Zijn conclusie is dat er een nieuwe wereld van binnenuit kan ontstaan, waarbij het besef van de buitenwereld naar de achtergrond verdwijnt.

• Aan de hand van panoptica – een koepelarchitectuur – formuleert Foucault zijn theorie dat onze moderne samenleving wordt bepaald door het in- en uitsluiten van bepaalde groepen mensen, ook wel het scheiden gewoon en buitengewoon. Het buitengewone, uitzonderlijke en misschien wel geestige gedrag wordt uit de reguliere maatschappij gehaald en in aparte woonzorglocaties geplaatst.

• In het boek Von der Freundschaft benadrukt Foucault de potentie van ieder individu om het heft in eigen handen te nemen. Hij pleit voor een zelfbewuste levensvorm waaruit vriendschap naar voren kan komen.

Foto’s: PR ZinnZorg