• website_curemaster_workshop_vijfdeseizoen_sanne_kat
  • website_curemaster_lichaamsoefeningen_vijfdeseizoen_sanne_kat
  • website_ CureMaster_Program

Cure Master – Circus Engelbregt

Cure Master is één van de tijdelijke programma’s die het Sandberg Instituut aanbiedt. Het wordt mede geinitieerd en georganiseerd door TAAK. In het twee jaar durende programma worden de functie en definitie van ziekte en gezondheid in onze maatschappij onderzocht. Met individuele en gezamenlijke projecten werkt een groep autonome onderzoekers toe naar Cure Park; een plek van ontmoeting, uitwisseling en participatie, die een dynamiek en productie van nieuwe ideeën voortbrengt. De onderzoekers komen uit verschillende werkgebieden, zo nemen een verloskundige, beeldend kunstenaars en een fotograaf deel aan het opleidingsprogramma. Het vertrekpunt van de Cure Master is de erkenning van de individuele transformerende kracht bij ziekte en letsel. Vanuit hun kunstenaarschap en hun persoonlijke geschiedenis met gezondheid en ziekte (lichamelijk en geestelijk)

verhouden de onderzoekers zich tot verschillende culturele en filosofische ideeën over wat gezondheid is. Zij onderzoeken externe omstandigheden en nemen maatschappelijke beelden onder de loep. Tijdens het programma ondervindt men aan den lijve hoe de bewuste omgang met lichaam en geest de levensvisie en positie als mens en kunstenaar beïnvloedt. Door verschillende concepten en leefwijzen te beproeven wordt hiermee geëxperimenteerd. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe voorstellingen over gezondheid aan de hand van thema’s zoals voeding, eenzaamheid, omgeving, geloof, natuur en de dood. De Cure Master wordt afgesloten met het Cure Park waar zowel de onderzoekers als gerenommeerde kunstenaars interactieve werken presenteren en bezoekers confronteren met gezondheid.

Foto’s: Sanne Kat