Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Dit project is ter inspiratie en dingt niet mee naar de prijs.
In de hal en de dependance van het Antoni van Leeuwenhoek hangen twee mobiles die samen de ‘onderstroom’ vormen. Beweging wordt gesuggereerd door vorm en plaatsing, maar ook door licht en luchtstromen. Kleurgebruik, transparantie en de lichtval verwijzen naar zee, geaccentueerd door een enkele zeevogel. De vogels benadrukken de beweging en de transparantie. Bezoekers zien vanuit verschillende standpunten de mobiles, waardoor er steeds een andere beleving van het werk is. De kunstwerken zijn in 2013 tot stand gekomen in samenspraak met het Spaarne Ziekenhuis.

Claire Morgan

Het werk van Claire Morgan gaat over de relatie met de natuur, over de veranderingen en over het verstrijken van tijd. Het maken van grote structuren die bestaan uit duizenden kleinere onderdelen heeft te maken met haar ervaringen van deze krachten. Fragiliteit, gebrek aan soliditeit komt in al haar werken naar voren. Vanuit de beweging en de stilte bouwt zij een nieuwe energie. Dieren spelen daarin een bijzondere rol: de zwaartekracht of juist het gebrek daaraan, zorgt dat zij het werk tot leven brengen of juist de dood daarin benadrukken.