De Elisabeth van Thüringenprijs wordt in 2018 voor de tweede keer uitgereikt. Ditmaal voor een kunstproject in de gezondheidszorg in Nederland dat nog moet worden gerealiseerd. De prijs is daarmee een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg. De prijs wordt driejaarlijks uitgereikt door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds

Voorgeschiedenis

De Elisabeth van Thüringenprijs werd in 2015 voor het eerst uitgereikt. De kunstprijs was dat jaar bestemd voor de opdrachtgever en voor de uitvoerend kunstenaar van een voorbeeld stellend kunstwerk/project in de gezondheidszorg. De prijs ging naar het Vijfde Seizoen in Den Dolder, het Gezondheidscentrum St. Jozef in Deventer en Binnenzee in Hoofddorp.

Doelstelling

Het doel van de kunstprijs is het stimuleren van kunst die het welzijn en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers in de gezondheidszorg bevordert. Voor meer over de relatie tussen kunst en gezondheidszorg zie Genees(kunst).

Omschrijving

Het nog te vervaardigen kunstwerk of kunstproject is niet gebonden aan een specifiek medium. Het kan meerdere vormen hebben en het kan zich over verschillende beeldende kunst- en ontwerpdisciplines uitstrekken.

Inzendingen

Zorginstellingen in brede zin van het woord in Nederland kunnen een nog te ontwikkelen kunstproject indienen bij de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds samen met de kunstenaar. Het kunstproject wordt in samenspraak met de bedenkend c.q. uitvoerend kunstenaar ingediend. Onder ‘formele voorwaarden’ staat uitgelegd waar de inzending aan moet voldoen.

Deadline inzendingen

Inzendingen dienen uiterlijk op 31 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds.

Kunstprojecten

In aanmerking voor de kunstprijs komen kunstenaars en organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg die gezamenlijk kunstwerken en/of kunstprojecten willen realiseren die het welzijn en welbevinden van patiënten en gebruikers vergroten.

Geldbedrag

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000. Het geld is bestemd voor de realisatie van het kunstwerk. Bij het projectplan dient een begroting te worden ingediend waarin zowel productie als kunstenaarshonorarium zijn opgenomen. De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds keert het geldbedrag in termijnen en onder voorwaarden uit. Zie onder ‘voorwaarden’.

Beoordeling

De onafhankelijke jury in 2018 bestaat uit experts van de kunstwereld en is samengesteld door de bestuur van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Vanuit de inzendingen maakt de jury een shortlist. Tijdens de prijsuitreiking wordt ieder project van deze shortlist gepresenteerd en wordt hieruit de winnaar bekendgemaakt.

Voorwaarden

Aan deelname aan de Elisabeth van Thüringenprijs zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden vind je hier: Elisabeth van Thüringenprijs 2018_voorwaarden deelname

Partners

De prijs is een initiatief van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds, maar wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Frans Hals Museum Haarlem.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats op maandag 19 november in the Frans Hals Museum aan de Grote Markt te Haarlem.pagina bijgewerkt op 26 maart 2018