De Elisabeth van Thüringenprijs wordt in 2021 voor de derde keer uitgereikt. Ditmaal is de insteek anders dan in voorgaande jaren: we zoeken specifiek de verbinding tussen mensen in tijden van corona – hoe doe je dat of hoe heb je dat afgelopen tijd gedaan met kunst in de gezondheidszorg in Nederland?

De prijs blijft ook nu een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg. De prijs wordt driejaarlijks uitgereikt door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Ditmaal op 15 november 2021.

Voorgeschiedenis

De Elisabeth van Thüringenprijs werd in 2015 voor het eerst uitgereikt. De kunstprijs was dat jaar bestemd voor de opdrachtgever en voor de uitvoerend kunstenaar van een voorbeeld stellend kunstwerk/project in de gezondheidszorg. De prijs ging naar het Vijfde Seizoen in Den Dolder, het Gezondheidscentrum St. Jozef in Deventer en Binnenzee in Hoofddorp. In 2018 ging de prijs naar drie zorginstellingen die een project indienden dat nog gerealiseerd moest worden.  De prijs ging naar het Amsterdam UMC& Elspeth Diederix en daarnaast gingen er aanmoedigingsprijzen voor experimentele kunst naar het Leger des Heils & Jelle Koorevaar in Rotterdam en naar Innoveringsplatform Garage 2020 & Nick Verstand in Amsterdam.

Doelstelling

Het doel van de kunstprijs is het stimuleren van kunst die het welzijn en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers in de gezondheidszorg bevordert. Voor 2021 is het thema ‘verbinding’. Voor meer over de relatie tussen kunst en gezondheidszorg zie Genees(kunst).

Omschrijving

Het kunstwerk of kunstproject is niet gebonden aan een specifiek medium én is blijvend van aard. Het kan meerdere vormen hebben en het kan zich over verschillende beeldende kunst- en ontwerpdisciplines uitstrekken. Het werk of project mag geen vervanging zijn van bestaande activiteiten die  onderdeel van de zorg(instelling) zijn.

Inzendingen

Zorginstellingen in brede zin van het woord én kunstenaars in Nederland kunnen een nog te ontwikkelen kunstproject, of een kunstproject dat afgelopen jaar is gerealiseerd, indienen bij de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Het kunstproject wordt door de instelling in samenspraak met de bedenkend c.q. uitvoerend kunstenaar ingediend. Onder ‘formele voorwaarden’ hieronder staat uitgelegd waar de inzending aan moet voldoen.

Deadline inzendingen

Inzendingen dienen uiterlijk op 31 augustus 2021 te zijn ontvangen door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds.

Kunstprojecten

In aanmerking voor de kunstprijs komen kunstenaars en organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg die gezamenlijk kunstwerken en/of kunstprojecten willen realiseren die het welzijn en welbevinden van patiënten en gebruikers vergroten.

Geldbedrag

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000. Het geld is bestemd voor de realisatie van het kunstwerk/project of – indien recent gerealiseerd – ter dekking van de gemaakte kosten voor het kunstwerk/project. Bij het projectplan wordt een begroting ingediend waarin zowel productie als kunstenaarshonorarium zijn opgenomen. De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds keert het geldbedrag onder voorwaarden uit. Zie onder ‘voorwaarden’.

Beoordeling

De onafhankelijke jury in 2021 bestaat uit experts van de kunstwereld en wordt nog samengesteld door de bestuur van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Vanuit de inzendingen maakt de jury een shortlist. Tijdens de prijsuitreiking wordt ieder project van deze shortlist gepresenteerd en wordt hieruit de winnaar bekendgemaakt.

Voorwaarden

Aan deelname aan de Elisabeth van Thüringenprijs zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden vind je hier: Elisabeth van Thüringenprijs 2021_voorwaarden deelname.

Partners

De prijs is een initiatief van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds, maar wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Frans Hals Museum Haarlem.

Uitreiking

De uitreiking vindt op 15 november 2021 plaats in samenwerking met het Frans Hals Museum in Haarlem. Vanwege de huidige coronamaatregelen is nog niet bekend in welke vorm de uitreiking plaatsvindt.pagina bijgewerkt op 27 mei 2021