De juryleden van de Elisabeth van Thüringenprijs hebben allen hun sporen in de moderne kunst verdiend. Zij vinden het belangrijk dat er een relatie is tussen de kunst en de gezondheidszorg en willen door hun medewerking aan de Elisabeth van Thüringenprijs deze relatie bevorderen. In 2018 bestond deze jury uit:

 • Ann Demeester

  Onafhankelijk juryvoorzitter
  Letterkundige, kunstcritica en museumdirecteur en bijzonder hoogleraar kunst & cultuur aan de Radboud Universiteit. Ze studeerde Germaanse filologie, en was van 2006 tot en met 2014 directeur van het Amsterdamse kunstencentrum De Appel. Sinds 2014 is ze directeur van het Frans Hals Museum.
  Ann-Demeester

 • Ruud Lapré

  Jurylid
  Emeritus hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en economie Erasmus Universiteit Rotterdam, ex voorzitter van de NVZD, Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg. Tevens kunstliefhebber en betrokken bij vele kunstinitiatieven, collectioneur en auteur beeldende kunsten.
  jury-ruud-lapre

 • Marieke Sanders

  Jurylid
  Studeerde Engels en Algemene Literatuurwetenschap. Na enige jaren in het onderwijs, o.a. conrector van het Coornhert Lyceum in Haarlem, werd zij in 1994 directeur van Stichting Lezen. Van 1987 – 1999 was zij Lid van Provinciale Staten van Noord Holland. Van 1999-2004 Lid van het Europees Parlement. Zij vervulde diverse bestuurlijke functies, waaronder voorzitter van Stichting Reprorecht, de Wertheimer Stichting en Cobra Amstelveen Kunst Prijs.

  jury-marieke-sanders

 • Albert Groot

  Jurylid
  Opleiding zenuwarts, als psychiater werkzaam bij instituut AmaCura GGZ Sittard-Geleen. Kunstliefhebber, gedreven om mensen te verbinden via beeldende kunst, binnen en buiten de psychiatrie. (Mede-)Oprichter resp. Made In Mirrors-foundation, Collector’s House fnd Heerlen, Kunstverzameling G+W fnd, Graafse Art-fnd en Bonnefanten Hedge House fnd. Voor zijn mecenaat beeldende kunst kreeg hij in 2014 Laureaat Zilveren Anjer.
  jury-albert-groot

 • Jan Debbaut

  Jurylid
  Kunsthistoricus, zelfstandig conservator en oud-museumdirecteur. Van 1998 tot 2003 directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven en van 2003 tot 2006 directielid van Tate Modern en Tate Gallery. Sinds 2009 buitengewoon hoogleraar voor de leerstoel ‘Presentation of Modern and Contemporary Visual Arts’ aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
  jury-jan-debbaut

 • Henk Smid

  Jurylid
  Directeur van ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, sinds 2001. Vanuit die positie stimuleert hij het wetenschappelijk onderzoek naar de welzijns- en gezondheidseffecten van kunst en cultuur.

 • Deze pagina is op 5 april 2021 aangepast