Geldprijs naar 3 winnaars

Posted by on nov 20, 2018 in Nieuws
Geldprijs naar 3 winnaars

Amsterdam UMC, Garage 2020 en Leger des Heils winnaars

Het Amsterdam UMC is de grote winnaar geworden van de Elisabeth van Thüringenprijs 2018. Het ziekenhuis won met ‘Flowerfields’ van Elspeth Diederix een bedrag van 30.000 euro om het kunstproject (mede) te kunnen financieren. Stimuleringsprijzen gingen naar ‘Aura II’ van innoveringsplatform Garage 2020 en Nick Verstand en naar ‘Kunst en Welzijn’ van het Leger des Heils, maatschappelijk centrum Rotterdam en Jelle Korevaar. De prijzen werden in het Frans Hals Museum HOF uitgereikt door juryvoorzitter Ann Demeester en zijn een initiatief van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds.

Bloemen in verpleegtorens
Het kunstwerk ‘Flowerfields’ van Amsterdam UMC en Elspeth Diederix is het perfecte voorbeeld van hoe kunst in de zorg kan worden toegepast op zo’n manier dat patiënten, bezoekers en medewerkers er baat bij hebben. In de verpleegtorens van locatie AMC komen op speciaal uitgekozen plekken grote foto’s van afbeeldingen van bloemen, die ook daadwerkelijk in ‘The Miracle Garden’ van Diederix bloeien. De buitenwereld van Amsterdam wordt zo naar binnen gehaald. De kunst biedt aanleiding voor een gesprek, ruimte voor reflectie en geeft een positief gevoel. Het verhoogt het welzijn van de patiënten en hun naasten.  Zowel het idee, de uitwerking ervan en het projectplan noemt juryvoorzitter Ann Demeester een gedegen voorbeeld voor andere kunstprojecten in de zorgwereld.

Experimentele kunst
De kunstprojecten van Garage 2020 en Nick Verstand (Amsterdam) en van het Leger des Heils en Jelle Korevaar (Rotterdam) zijn volgens de jury bij uitstek voorbeelden van kleine projecten die op een gedurfde manier kunst willen combineren met zorg en daarbij de patiënten en cliënten sterk betrekken bij de kunst. Het is een niet-traditionele wijze van het toepassen van kunst in een zorgomgeving. Beide projecten krijgen een stimuleringsprijs van 10.000 euro als bijdrage aan de totstandkoming.

Foto: Bovenste rij: Angelique Beerenhout (EvT), Sabrina Kamstra en Elspeth Diederix (Amsterdam UMC), Kaya Stok (Garage 2020), Patricia Platell-de Jong en Jelle Korevaar (Leger des Heils).
Onderste rij: Niels Schut, Marie-Thérèse Meijs en Peter van Barneveld (EvT) en Ann Demeester (Frans Hals Museum en juryvoorzitter)

Foto: Bibi Veth